Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Katarzyna Borkowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Grafika na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Uzyskała ocenę celującą na specjalności Grafika Wydawnicza i Artystyczna. Współautorka publikacji (komiksu) „Istota” wyd. Kultura Gniewu, Warszawa 2018. Brała udział w licznych wystawach w tym min.: To my. Polska, Centro Cultural Arquitectura of Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, Mexico, 2015, Matryce poezji, Galeria Szyb Wilson, Katowice, 2015, Przegląd Twórczości Studentów A Rt+, Cieszyn, 2016, IKE Ilustracja / Komiks / Ekslibris, Miejska Galeria Sztuki „OBOK”, 2018.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.