facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

KATARZYNA SEKULSKA

Katarzyna Sekulska

KATARZYNA SEKULSKA

absolwentka kierunku GRAFIKA

na Wydziale Artystycznym UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Jest dwukrotną laureatką Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. Katarzyna Sekulska jest założycielką Międzywydziałowego Studenckiego Klubu Górskiego „Bukowe Czuby”. Podczas studiów należała również do Koła Artystyczno-naukowego Drzeworytników i Linorytników „Deha”.

Jest także członkiem Klubu Chatkowego przy Chatce Studenckiej na Adamach oraz członkiem oddziału uczelnianego PTTK Politechniki Śląskiej. Absolwentka uczestniczyła w projekcie Etno Design zajmując się ceramiką. Do jej osiągnięć artystycznych należą: wystawy zbiorowe – malarstwo – galeria Puda (Cieszyn), plakat – Kręgi Sztuki – Teatr Wyspiańskiego (Katowice), plakat – galeria w alei fontann (Szczecin). Do jej zainteresowań, poza grafiką należy teatr amatorski, praca z dziećmi, śpiew, sztuka użytkowa oraz animacja społeczno-kulturalna. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.