facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kazimierz Karolczak - Nasi Absolwenci

Uzyskał dyplom magistra Ochrony Patentowej w Technice na Wydziale Techniki (obecnie Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach). Od 16 listopada 2014 roku jest Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego. Na drugim roku studiów założył własną działalność gospodarczą, a kilka lat później spółkę z o.o. Jego pierwsze przedsięwzięcie zawodowe polegało na organizowaniu akcji promocyjnych w powstających hipermarketach. Szybko rozwinął działalność, oferując także usługi rekrutacji oraz wypożyczania pracowników i świadcząc je w całym kraju. W ten sposób zbudował jedną z większych w kraju Agencji Pracy Tymczasowej. Włożył spory wkład w rozbudowę własnej firmy i rozwój nowego rynku, zakładając wraz z innymi polskimi firmami Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia. Nawiązał wtedy współpracę z organizacjami pracodawców oraz z Komisją Trójstronną jako reprezentant Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP) w dialogu z rządem i związkami zawodowymi. Dzięki temu osiągnął znaczny wpływ na zapisy ustawy o Agencjach Pracy Tymczasowej. W roku 2007 sprzedał swoje udziały w firmie. Ostatecznie, pod koniec 2010 roku, podjął wyzwanie, jakim jest działalność polityczna.

Jest związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Członkiem SLD został w 2000 roku. Był inicjatorem powołania Fundacji „Zagłębie dla młodych” pomagającej młodzieży w życiowym starcie. Niecałe dwa lata później powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego SLD w Sosnowcu. Z czasem otrzymał funkcję członka Krajowego Komitetu Wykonawczego SLD odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Po kilku latach wrócił do Zagłębia i zamieszkał w Dąbrowie Górniczej, by objąć funkcję Sekretarza Śląskiej Rady Wojewódzkiej. W 2010 roku, podczas wyborów samorządowych, pełnił funkcję Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego SLD. W marcu 2011 roku został Zastępcą Sekretarza Generalnego - Skarbnikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od grudnia 2013 roku pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Śląskiego.

12 września 2017 został przez zgromadzenie prezydentów, burmistrzów oraz wójtów miast i gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wybrany na przewodniczącego zarządu metropolii na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego – pierwszego związku metropolitalnego w Polsce. W związku z tym złożył mandat radnego sejmiku oraz ustąpił z funkcji członka zarządu województwa.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.