Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolejne spotkanie w ramach Klubu Myśli Ekologicznej

W środę 5 kwietnia 2017 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego organizatorami są prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

W dyskusji panelowej pt. „Co z tym drzewami?” udział wezmą naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Anna Orczewska (botanik, ekolog lasu) oraz dr hab. Adam Rostański (botanik, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego), a także mgr inż. Magdalena Biela, zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew.

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Spotkania organizowane w jego ramach mają inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz przyczyniać się do budowania kręgu osób angażujących się w pracę na rzecz przyrody i człowieka.

Zaproszenie na spotkanie (pdf)

Szczegółowe informacje na temat Klubu Myśli Ekologicznej dostępne są na stronie: www.klubmysliekologicznej.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.