Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs prac magisterskich

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, zrzeszająca działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące tematyki funduszy inwestycyjnych.

Celem konkursu jest promowanie wśród studentów rynku funduszy inwestycyjnych, którego rola na rynku kapitałowym znacząco wzrosła w ostatnich latach.

Ogłoszony przez IZFiA konkurs dotyczy prac magisterskich, które zostały obronione w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września b.r.

W tym terminie prace należy dostarczyć do siedziby Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres poczta@izfa.pl.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca grudnia 2014 roku, a jego wyniki zostaną ogłoszone na internetowej stronie Izby.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną - 5 000 PLN, zaś autorzy prac wyróżnionych - możliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dlatego Konkurs to również świetna okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego w TFI i dobry początek kariery zawodowej.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.