Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs „Strona Internetowa bez Barier”

Rusza VI edycja konkursu ,,Strona Internetowa bez Barier”, organizowanego przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. W ocenie serwisów uczestniczyć będzie zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron WWW oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzą zgodność serwisu z międzynarodowym standardem WCAG a osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, które odbędzie się 5 grudnia 2014 roku w Warszawie w ramach konferencji „Cyfrowo Wykluczeni 2014”.

Najlepsze serwisy zostaną wyróżnione w dwóch kategoriach: strony podmiotów publicznych i strony podmiotów niepublicznych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2014 r. Formularz dostępny jest na stronie: www.konkurs.widzialni.org. Istnieje możliwość wcześniejszego przetestowania serwisu za pomocą narzędzia opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – A3Web.

Konkurs „Strona Internetowa bez Barier” to jedyna taka inicjatyw w Polsce. Promuje umożliwienie osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe pełnoprawny dostępu do informacji w internecie i ma na celu popularyzowanie postaw świadomego tworzenia serwisów WWW, tak by przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.konkurs.widzialni.org

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.