Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Krzysztof Mikuła - Nasi Absolwenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był Wiceprezesem Zarządu ds. Grupy Kapitałowej w WĘGLOKOKSie S.A., członek zarządu Huty Pokój, a w latach 2014-2015 Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice.

Będąc radnym Katowic w latach 1998-2005 między innymi zainicjował powstanie pierwszego w Katowicach wielofunkcyjnego obiektu sportowego „Słowian”. W latach 2005-2007 jako poseł na Sejm RP podjął skuteczne działania na rzecz przekazania w ręce samorządu śląskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W latach 2010-2014 będąc wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu w spółce Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), pracował nad koncepcjami budowy mieszkań na wynajem z opcją stopniowego dochodzenia do własności oraz koordynował przygotowanie i realizację jednej z pierwszych w kraju inwestycji budowy mieszkań społecznych, finansowanej przez emisję obligacji.

Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, między innymi współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów społeczno-politycznych „Kuźnia”, Dni Młodych Chrześcijan i katowicki Orszak Trzech Króli. Będąc zwolennikiem i propagatorem szkół i przedszkoli rodzinnych, współtworzył katowickie Przedszkole Niepubliczne „Węgielek”, Szkołę Podstawową dla chłopców „Kuźnica” i Szkołę Podstawową dla Dziewcząt „Płomień”.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.