Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs Moja firma wchodzi na rynek międzynarodowy - Going international In business

Data rozpoczęcia: 2014-06-27
Godzina: pt 16:00; sb 12:00
Prowadzący: mgr Lidia Falkowska – Winder
Cena: 350.00 zł brutto
 

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • etyka w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w aspekcie uczciwości i lojalności wobec partnerów gospodarczych, pracowników, lokalnej społeczności, środowiska, etc.
  • zasady właściwego i uprzejmego zachowania wobec ludzi w sytuacjach biznesowych oraz towarzyskich
  • zróżnicowanie kulturowe na świecie decydujące o konieczności określonych zachowań lub ich absolutnego zaniechania w przypadku działania w odmiennym środowisku kulturowym
  • zasady uprzejmego i efektywnego komunikowania się w formie listów formalnych, e-mail, notatek, oraz w formie telefonicznej i osobistej na konferencjach spotkaniach
  • wymiana informacji: prezentacje, wyjaśnianie, zapytywanie, wyrażanie prośby, składanie reklamacji, etc.
  • interakcje z ludźmi: strategie prowadzenia rozmów nieformalnych, wyrażanie emocji, komunikacja niewerbalna, odgrywanie roli gospodarza – przyjmowanie gości; bycie gościem
  • wyjazdy służbowe: podróżowanie, korzystanie z usług hotelowych i gastronomicznych
  • przyjmowanie i zwalnianie pracowników

 

Kurs odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24 lub 29

Kurs angielskiego poprowadzi Lidia Falkowska – Winder.

Termin kursu: pt (3h) + sob (3h) - łącznie 4 tygodnie (24 h) w terminie  20.06 - 12.07; godz. Pt. 16:00. Sb. 12:00

Szczegóły i zapisy

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.