Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Letnia Akademia Gier „LAG Festiwal”

Od 2 do 3 lipca 2016 roku w Cieszynie odbywać się będzie Letnia Akademia Gier „LAG Festiwal”. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane gry i projekty wszystkich zespołów biorących udział w „LAG Game Jam” oraz najlepsze projekty wyłonione podczas konkursu „LAG Arena”.

Spośród prac zostaną wybrane projekty w różnych kategoriach: najlepszy projekt niezależny, najlepszy projekt dyplomowy, najlepszy projekt „LAG Arena”, najlepszy projekt „LAG Game Jam” oraz nagroda publiczności. Uczestnicy uzyskają nagrody i dyplomy. Oceny dokonywać będzie powołany zespół ekspertów i nauczycieli akademickich, a także zgromadzona publiczność.

Imprezie towarzyszyć będą konkursy dla publiczności, koncerty, finisaż prac dyplomowych 2016 studentów kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” Wydziału Artystycznego w Cieszynie, prezentacje uniwersytetów, działania artystyczne i naukowe związane ze sztuką i grami niezależnymi.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Uniwersytet Śląski, który jest liderem projektu, Uniwersytet w Ostrawie oraz Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie. Festival of Art and Independent Games współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” oraz z budżetu miasta Cieszyna. Jego celem jest wspieranie możliwości europejskich sektorów kultury w zakresie działań międzynarodowych związanych z promowaniem tworzenia niezależnych gier artystycznych. Dążeniem realizatorów projektu  jest również stworzenie w Cieszynie centrum gier, miejsca i przestrzeni spotkań osób zajmujących się branżą gier oraz ich odbiorców.

Szczegółowe informacje oraz program festiwalu znajdują się na stronie:www.lagfestival.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.