Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Letnie kursy języka włoskiego oraz hiszpańskiego na UŚ

Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ zaprasza na letnie kursy języka włoskiego z elementami historii, historii literatury i kultury dla początkujących „Italiano? Non solo!” oraz językowym „Podróże po Hiszpanii".

„Italiano? Non solo!”

Cena: 299.00 zł brutto (20 godzin dydaktycznych)

Prowadzący: dr Joanna Janusz

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami gramatycznymi na poziomie A1 (zaimki osobowe, czas teraźniejszy czasownika, tryb oznajmujący i rozkazujący, zaimki i zaimki przymiotne: dzierżawcze, nieokreślone, wskazujące), pozwalające na komunikowanie się w języku włoskim w prostych sytuacjach dnia codziennego (przedstawianie się, podanie podstawowych informacji o sobie, pytanie o godzinę, adres, kierunek, rezerwacja telefoniczna biletu, pokoju hotelowego).

Korzyści dla słuchacza: oprócz wiadomości i umiejętności językowych, uczestnik zajęć ma możliwość zaznajomienia się z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii (w tym historii najnowszej), historii literatury i kultury Włoch (powstanie i kształtowanie się państwowości i języka, opera, kuchnia, geografia, film, mafia).

Terminy zajęć: dwa razy w tygodniu po dwie godziny od godziny 15:30; w sumie 20 godzin w terminie: 15, 17, 22, 24, 29, 31 lipca 2014  oraz 5, 7, 12, 14 sierpnia.

Szczegóły oraz zapisy

 

„Podróże po Hiszpanii”

Prowadzący: Aleksandra Hasior

Cena: 299.00 zł brutto; 30 jednostek lekcyjnych – 9 spotkań  - kurs intensywny

Program kursu koncentruje się na umiejętności poprawnej i efektywnej komunikacji w języku hiszpańskim. Słuchacze zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami gramatyki oraz słownictwem, aby móc się porozumiewać samodzielnie w najczęściej spotykanych sytuacjach w trakcie podróży po krajach hiszpańskojęzycznych. Daje to możliwość poznania bliżej kultury, tradycji i zwyczajów oraz zwiedzania wielu miejsc i odkrycia nowych.

Proponowane zagadnienia:

W trakcie trwania kursu słuchacze zdobywają wszystkie potrzebne umiejętności językowe: uczą się słownictwa, rozumienia ze słuchu, pisania, gramatyki, poprawnej wymowy.

Metody i materiały dydaktyczne:

Kurs zostanie przeprowadzony za pomocą metod konwersacyjnych, słuchania nagrań oraz przyswajania słownictwa i zwrotów przy użyciu podręczników oraz oryginalnych materiałów (ulotki hotelowe, karty menu).

Kurs przewidziany jest na poziomie początkującym, w przypadku zebrania się grupy, istnieje oczywiście możliwość zorganizowania zajęć na wyższym poziomie zaawansowania.

Terminy zajęć: 15.07-31.07.2014  (wt, śr, czw) od godz. 15.30

Kurs odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szczegóły oraz zapisy

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.