facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

ŁUKASZ ANDRZEJ MATUSIAK

ŁUKASZ ANDRZEJ MATUSIAK

absolwent kierunku PEDAGOGIKA ZE SPECJALNOŚCIĄ TERAPIA PEDAGOGICZNA I ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Organizator i uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji naukowych oraz dwóch edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inny w moich oczach, ja w oczach innego”. Autor dwóch publikacji naukowych. Brał udział w międzynarodowych wymianach studenckich do Republiki Czeskiej w ramach programów Erasmus+, odbywając również praktyki w ramach tego programu, oraz Grant Ceepus Freemover. Działał aktywnie jako członek Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, a w roku akademickim 2014/2015 pełnił funkcję przewodniczącego Koła.

Udzielał się jako wolontariusz w cieszyńskim OREWie, a także, jako wolontariusz, prowadził warsztaty, podczas wydarzeń organizowanych przez Uczelnię dla osób niepełnosprawnych. Brał udział w warsztatach antydyskryminacyjnych Romowie: w krzywym zwierciadle, organizowanych przez Amnesty International. Zajmował się moderowaniem panelu „Media, dyskurs medialny, nowe technologie” podczas Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej Teren nieoczywisty w antropologii.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.