facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

ŁUKASZ BENEDYKT TRZASKA

Łukasz Benedykt Trzaska

ŁUKASZ BENEDYKT TRZASKA

absolwent kierunku PRAWO

na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Czterokrotny laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. Podczas studiów brał czynny udział w konferencjach organizowanych przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ. Działał aktywnie w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego. Do osiągnięć absolwenta zalicza się także zajęcie III miejsca w Międzyuczelnianym Konkursie Prawa Rzymskiego. Do jego zainteresowań należą kolarstwo, tenis ziemny, turystyka.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.