Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Łukasz Matusiak

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalność Opiekuńczo-Wychowawcza z terapią pedagogiczną, gdzie uzyskał oceną celującą,  specjalność Terapia Pedagogiczna, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Były przewodniczący Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej. Organizator licznych konferencji naukowych w tym m.in.: II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości, Sąsiedzi czy (wciąż) obcy? O Polakach i Romach w Polsce Katowice. Autor wielu publikacji min.: Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Polsce – na przykładzie Cieszyna i Oświęcimia, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 2016, vol.16 (4). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2017/2018 oraz JM Rektora UŚ dla najlepszych studentów.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.