facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Maciej Biskupski - Nasi Absolwenci

Absolwent socjologii na Wydziale Nauk Społecznych. Radny Rady Miasta Katowice od 2014 roku. Jest przewodniczącym Komisji Organizacyjnej Miasta, członkiem Komisji Budżetu oraz Rozwoju Miasta. Wchodzi w skład Klubu Radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa. W czasie studiów angażował się w działalność społeczną – był Przewodniczącym Samorządu Studenckiego UŚ oraz członkiem władz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest także Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach. Od 2011 roku był jednym z najbliższych współpracowników Piotra Uszoka. Jako Asystent Prezydenta Piotra Uszoka miał okazję uczestniczyć w procesie podejmowania strategicznych decyzji związanych z rozwojem Katowic. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata Ani, Wojtka i Antosia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.