facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

MAGDALENA SENDEROWICZ

Magdalena Senderowicz

MAGDALENA SENDEROWICZ

absolwentka kierunku BIOTECHNOLOGIA

na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku biotechnologia ze specjalnością biotechnologia roślin. Absolwentka brała udział w projekcie naukowym Jungle Fever oraz POLAPGEN, którego kontynuacją była jej praca magisterska. Magdalena Senderowicz prezentowała poster na 5. Międzynarodowym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza” . Podczas studiów należała do Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Planeta”. Aktywnie działała podczas takich imprez jak Plant’s Day, Noc Biologów, Festiwal Nauki prowadząc zajęcia. Absolwentka prowadzi również współpracę z wydawnictwami książkowymi i portalami literackimi jako recenzent i tłumacz.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.