facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Magdalena Wieczorek - Nasi Absolwenci

Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Nauk Społecznych: historii o specjalności nauczycielskiej oraz politologii o specjalności samorząd terytorialny. Od lipca 2008 roku jest Radną Rady Miasta Katowice. W okresie studiów aktywnie uczestniczyła w działaniach kół naukowych, była przewodniczącą Koła Naukowego Integracji Europejskiej oraz autorką kilku publikacji z zakresu integracji europejskiej. Przez cały okres edukacji była związana z Katowicami. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczyciel historii i języka niemieckiego w Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach. Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W tym okresie za swoje zaangażowanie i owocną pracę z olimpijczykami otrzymała trzykrotnie Nagrodę Dyrektora Szkoły oraz trzykrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice. Interesuje się edukacją regionalną, dlatego aktywnie inicjuje i angażuje się w działania w tym zakresie min. Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Środowiska, zaś od 2014 jest przewodniczącą Komisji Edukacji.  Jej największymi sukcesami są przygotowane projekty uchwał przyjęte jednogłośnie na sesji Rady Miasta Katowice w sprawie Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” oraz uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Prywatnie szczęśliwa żona i mama Bartosza.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.