facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

MAŁGORZATA KLIMASZ

Małgorzata Klimasz

MAŁGORZATA KLIMASZ

absolwentka kierunku PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Uczestniczka projektów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ takich jak: „Korzystanie z Facebooka i telefonu komórkowego a jakoś życia” (2013) „Stereotyp studiującej mamy w społeczności akademickiej” (2013) oraz „Jawna i utajona samoocena wśród osób przejawiających cechy makiaweliczne i psychopatyczne” (2014). Uczestniczka kampanii „Co nas spina” - „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”, organizowanej przez Biuro Wsparcia Studenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Śląską Kawiarnię Naukową (2013). Uczestniczka projektu „ Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych pozaliterackich” (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii, 2013 oraz 2014). Autorka publikacji Kobieta jako towar — rzecz o seksualizacji kultury [w:] Współczesna kobieta — szkice do portretu na tle przemian społeczno‑kulturowych pod redakcją Dagmary Dobosz, Katarzyny Joniec (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014). Trzykrotna Stypendystka Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszego studenta.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.