Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Marcin Sebastian Szewczyk

Absolwent Wydziału Teologicznego. Brał udział w: Seminarium Naukowym Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającym pod patronatem Komitetu Badań Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk nt. „Myśl pedagogiczna Romano Guardiniego oraz koncepcja wychowawcza ks. Franciszka Blachnickiego”, Międzynarodowej konferencji naukowej „Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny”, Konferencji „Ewolucja systemu wspierania rodziny – priorytety i wyzwania”.  Interesuje się łucznictwem oraz poznawaniem nowych metod fizjoterapii i masażu.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.