Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Mariola Paruzel-Czachura „Absolwentką z Pasją Lipca 2014 roku”

 

Absolwentką Lipca 2014 roku w plebiscycie „Absolwent z Pasją” została dr Mariola Paruzel-Czachura, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Dr Mariola Paruzel-Czachura ukończyła z oceną celującą dwa kierunki na Uniwersytecie Śląskim: filozofię (2009) i psychologię (2010). Rozprawę doktorską przygotowywała w Instytucie Filozofii pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Kiepasa i dotyczyła ona filozoficznych źródeł psychoterapii Gestalt (2012, praca obroniona z wyróżnieniem). Obecnie pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.


Credo dr Paruzel-Czachury są słowa ks. Józefa Tischnera: „Wydaje mi się, że przed wszelkim filozofowaniem […] trzeba dokonać istotnego wyboru: trzeba wybrać z tego, o czym można myśleć to, o czym myśleć trzeba. Ale to, o czym myśleć trzeba, nie przychodzi do nas z kart książki, lecz z twarzy zaniepokojonego swym losem człowieka”. Wyborem, którego dokonała dr Paruzel-Czachura jest sam człowiek – widać to zarówno w dorobku naukowym obejmującym wiele artykułów i wystąpień na konferencjach, jak i w pracy dydaktycznej i aktywnej działalności społecznej.


OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Dr Mariola Paruzel-Czachura opublikowała ponad trzydzieści artykułów naukowych i rozdziałów w książkach. W trakcie procedur wydawniczych jest jej monografia dotycząca psychoterapii Gestalt. Dr Paruzel-Czachura wzięła aktywny udział w ponad sześćdziesięciu konferencjach naukowych, w tym wielu międzynarodowych. Była trzykrotnie stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym dla najlepszych stu doktorantów w Polsce, a także Fundacji Nauki Polskiej i Programu Erasmus. Otrzymała również wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów i absolwentów.
Dr Paruzel-Czachura za swoje najważniejsze osiągnięcia uważa „zdobytą wiedzę o człowieku i możliwość dzielenia się nią z innymi, zachęcając ich do podejmowania samodzielnej refleksji i badań empirycznych”.  Dr Paruzel-Czachura prowadzi zajęcia dydaktyczne z Etyki zawodu psychologa, Psychoterapii Gestalt i Wprowadzenia do filozofii. Jest nauczycielką „z powołania”, co docenili także studenci nominując ją w 2014 roku do nagrody „Przyjaciel Studenta” w konkursie „Laur Studencki”.
Dr Mariola Paruzel-Czachura w trakcie studiów pracowała jako wolontariuszka pomagając osobom chorym somatycznie i psychicznie. Aktualnie jest zaangażowana w Projekt Bohaterskiej Wyobraźni koordynowany przez prof. Philippa Zimbardo, który ma na celu wzrost wrażliwości etycznej dzieci i młodzieży.


PASJA
Głównym przedmiotem zainteresowań dr Paruzel-Czachury jest człowiek, rozważany zarówno w perspektywie filozoficznej, jak i psychologiczno-terapeutycznej. Dr Paruzel-Czachura podkreśla w swoich badaniach spójność i nierozerwalność tych dwóch dyscyplin. Obecnie we współpracy z grupą naukowców z Madrytu, Pragi i Hongkongu zajmuje się sądami moralnymi, a razem z dr. hab. Zbigniewem Spendlem analizuje nieetyczne zachowania w nauce.


O sobie i swojej pasji Absolwentka Lipca 2014 dr Mariola Paruzel-Czachura mówi następująco „Wydaje mi się, że podzielenie się moją pasją, jaką jest nauka, a w szczególności wiedza o człowieku, która ma realne szanse wspierać jego jakość życia, może zachęci innych do wyboru podobnej drogi życiowej”.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.