Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Mariusz Skiba - Nasi Absolwenci

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych oraz zarządzania i inżynierii produkcji Politechniki Śląskiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem europejskim. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Miasta Katowice. Pracował w Komisjach Budżetu oraz Infrastruktury i Środowiska, gdzie od 2013 roku był Przewodniczącym. Od 2014 roku jest Wiceprezydentem Miasta Katowice, desygnowany na stanowisko przez Prawo i Sprawiedliwość. 16 listopada 2018 roku został odwołany z funkcji ze względu na to, że nie mógł występować w tym samym czasie w rolach wiceprezydenta i radnego. 26 listopada tego samego roku został powołany ponownie na stanowisko wiceprezydenta miasta. 

Od 2008 roku pełni funkcję Skarbnika Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości (PiS). W latach 2007-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Następnie koordynował prace zespołu złożonego z mieszkańców Piotrowic i Ochojca, który doprowadził do odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 w roku 2012. Podlegają mu komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta takie jak: Wydział Kształtowania Środowiska (Katowickie Cmentarze Komunalne, Zakład Zieleni Miejskiej), Wydział Spraw Obywatelskich (Zakład Targowisk Miejskich), Biuro Geologii i Górnictwa, Wydział Funduszy Europejskich, a także Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Zarządzania Energią;

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.