facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Mariusz Skiba - Nasi Absolwenci

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych. Od 2014 roku jest Wiceprezydentem Miasta Katowice. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Miasta Katowice. Pracował w Komisjach Budżetu oraz Infrastruktury i Środowiska, gdzie od 2013 roku był Przewodniczącym. Od 2008 roku pełni funkcję Skarbnika Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości (PiS). W latach 2007-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Następnie koordynował prace zespołu złożonego z mieszkańców Piotrowic i Ochojca, który doprowadził do odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 w roku 2012. Podlegają mu komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta takie jak: Wydział Kształtowania Środowiska (Zakład Utylizacji Odpadów, Katowickie Cmentarze Komunalne, Zakład Zieleni Miejskiej), Wydział Informatyki, Wydział Administracyjny, Wydział Spraw Obywatelskich (Zakład Targowisk Miejskich), Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Geologii i Górnictwa, Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, a także Miejski Rzecznik Konsumentów.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.