Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MARTA BARCIK

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, kierunek pedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna. Na ostatnim roku studiów podjęła pracę jako księgowa, niebawem będzie obchodzić dziesięciolecie swojej pracy zawodowej. Laureatka stypendium Rektora UŚ dla najlepszych studentów podczas całego toku studiów. Już na studiach angażowała się w wiele wolontariatów, szczególnie dotyczących pracy z dziećmi z ubogich rodzin. Jest członkinią Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Społecznego oraz założycielką Stowarzyszenia Aktywni Rodzice (2017) działającego na terenie Sosnowca. Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Aktywna Rodzina”, którego celem było wspieranie więzi rodzinnych lokalnej społeczności, odbiorcami były rodziny mieszkające w Sosnowcu; w ramach projektu rodziny korzystały z bezpłatnych warsztatów sportowych, muzycznych, plastycznych i kulturalnych na terenie Sosnowca.

Marta Barcik jest również koordynatorką projektu „Milion dla Zagórza”. Dzięki jej zaangażowaniu w zjednoczenie lokalnej społeczności oraz złożeniu wspólnego projektu udało się pozyskać ponad 1,3 mln zł na realizację zaproponowanych inwestycji. Absolwentka mówi o sobie: „Staram się spełniać swoje marzenia. Z jednej strony jestem księgową, czyli wykonuję pracę, o której zawsze marzyłam, z drugiej strony mam duszę pedagoga, nauczyciela. Jest jeszcze dom rodzinny, jestem mamą czteroletniej córeczki, która jest moim impulsem do podejmowania działań w zakresie organizowania wspólnych form spędzania czasu w rodzinnym gronie”.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.