facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

MARTA JOLANTA JAŁOWIEC

Marta Jolanta Jałowiec

MARTA JOLANTA JAŁOWIEC

absolwentka kierunku PEDAGOGIKA

specjalność ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Uzyskuła ocenę celującą na dyplomie. Była stypendystką Stypendium Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Wzięła czynny udział w organizacji VI edycji Cieszyńskiej Wampiriady. Uczestniczyła także w warsztatach pt. „Tańce ludowe. Poziom podstawowy.”. Jej pasją jest śpiew, fotografia i taniec.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.