facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Marzena Szuba - Nasi Absolwenci

Absolwentka politologii o specjalności samorządowej na Wydziale Nauk Społecznych. Od 9 grudnia 2014 roku jest Wiceprezydentem Miasta Katowice. W 1999 roku rozpoczęła pacę w samorządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w Gabinecie Marszałka doktora Jana Olbrychta. Od 2003 roku jest zawodowo związana z Urzędem Miasta Katowice.

Zajmuje się polityką miejską i pozyskiwaniem Funduszy Europejskich. Jako Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich jest przedstawicielem Prezydenta między innymi jako: stały zastępca w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), zajmowała się Komitetem Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska (PO IiŚ) na lata 2007-2013, jest przedstawicielem w pracach Komisji Unii Metropolii Polskich do spraw funduszy Unii Europejskiej (UE) i Stowarzyszenia Eurocities, a także jest stałym zastępcą Prezydenta Miasta Katowice w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego. Podlegają jej komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta takie jak: Wydział Edukacji (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych), Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Miejski Dom Kultury „Ligota”, Miejski Dom Kultury „Południe”, Miejska Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych (BWA), Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”), Wydział Polityki Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej „Przystań”, Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”, Dom Dziecka „Tęcza”, Dom Dziecka „Stanica”, Dom Dziecka „Zakątek”, Żłobek Miejski, Powiatowy Urząd Pracy), Wydział Rozwoju Miasta i Wydział Funduszy Europejskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.