Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Marzena Szuba - Nasi Absolwenci

Absolwentka politologii o specjalności samorządowej na Wydziale Nauk Społecznych. Od 9 grudnia 2014 do 2019 roku była Wiceprezydentem Miasta Katowice. W 1999 roku rozpoczęła pacę w samorządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w Gabinecie Marszałka doktora Jana Olbrychta. Od 2003 roku jest zawodowo związana z Urzędem Miasta Katowice.

Zajmowała się polityką miejską i pozyskiwaniem Funduszy Europejskich. Jako Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich była przedstawicielem Prezydenta między innymi jako: stały zastępca w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), zajmowała się Komitetem Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska (PO IiŚ) na lata 2007-2013, była przedstawicielem w pracach Komisji Unii Metropolii Polskich do spraw funduszy Unii Europejskiej (UE) i Stowarzyszenia Eurocities, a także stałym zastępcą Prezydenta Miasta Katowice w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego. 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.