facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

MELISA PODGÓRNY

Melisa Podgórny

MELISA PODGÓRNY

absolwentka kierunku HISTORIA SZTUKI

na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Na dyplomie ukończenia studiów otrzymała ocenę celującą i uzyskała średnią 4,92.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.