facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

MICHAŁ BULSA

Michał Bulsa

MICHAŁ BULSA

absolwent kierunku HISTORIA

specjalność ARCHIWALNA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Michał Bulsa jest trzykrotnym laureatem Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów oraz laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Jako członek Studenckiego Koła Historyków Uniwersytetu Śląskiego brał udział w organizacji I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ziemie Węgla i Stali”. Uczestniczył również w pracach wykopaliskowo-renowacyjnych na cmentarzu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.