facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Michał Wójcik - Nasi Absolwenci

Poseł na Sejm V oraz VIII kadencji, polityk, aktywny działacz gospodarczy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Prelegent w czasie licznych seminariów krajowych i międzynarodowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity. Ekspert z zakresu kształcenia dualnego. Współautor dwóch książek, wydanych w kilku krajach oraz kilkunastu publikacji na temat rynku pracy, dialogu społecznego oraz rozwoju regionów. Wieloletni Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Za zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego oraz Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”. Był członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i ekspertem kilku projektów dotyczących kształcenia zawodowego, finansowanych przez Unię Europejską. Pomysłodawca projektu „Pierwsza szychta” w ramach programu Equal, który został uznany za jeden z najlepszych w Unii Europejskiej. Inicjator akcji mającej na celu ochronę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie przed likwidacją oraz pierwszej w Polsce Rady do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na poziomie regionalnym. Trzykrotnie wybrany na radnego do Sejmiku Śląskiego. Obecnie zasiada w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju. 30 kwietnia 2016 roku został mianowany nowym wiceministrem sprawiedliwości - sekretarzem stanu i pełnomocnikiem ds. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.