Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Michał Wójcik został nowym wiceministrem sprawiedliwości

Michał Wójcik został nowym wiceministrem sprawiedliwości - sekretarzem stanu i pełnomocnikiem ds. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. 
Michał Wójcik to absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, poseł na Sejm V oraz VIII kadencji. Prelegent w czasie licznych seminariów krajowych i międzynarodowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i flexicurity. Ekspert z zakresu kształcenia dualnego. Współautor dwóch książek, wydanych w kilku krajach oraz kilkunastu publikacji na temat rynku pracy, dialogu społecznego oraz rozwoju regionów. Wieloletni Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Za zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego oraz Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”. Był członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i ekspertem kilku projektów dotyczących kształcenia zawodowego, finansowanych przez Unię Europejską. Pomysłodawca projektu „Pierwsza szychta” w ramach programu Equal, który został uznany za jeden z najlepszych w Unii Europejskiej. Inicjator akcji mającej na celu ochronę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie przed likwidacją oraz pierwszej w Polsce Rady do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na poziomie regionalnym. Trzykrotnie wybrany na radnego do Sejmiku Śląskiego. Obecnie zasiada w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.