facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

MICHALINA NAWROT-PIELIZG

Michalina Nawrot Pielizg

MICHALINA NAWROT-PIELIZG

absolwentka kierunku PRAWO

na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Brała czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawa człowieka-współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia” zorganizowanej w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu. Jest autorką artykuł pt. „Kilka uwag o konstytucyjnej wolności zgromadzeń” zamieszczony w zbiorczym opracowaniu pt. „Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia” wydanym pod red. Anny Kalisz, zrecenzowany przez prof. dr hab. Ryszarda Małajnego oraz prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka. Jej hobby to literatura rosyjska, turystyka górska, gotowanie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.