Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MONIKA KOSIŃSKA

Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia polska, specjalność: komunikacja społeczna. Jako swoją pasję wymienia sprzedaż. „Dobra, mądra, odpowiedzialna sprzedaż wartościowych i jakościowo najlepszych towarów i usług. Drugą moją pasją jest... chęć pomocy innym firmom, tym bardziej na rynku lokalnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Te dwie pasje są dość mocno powiązane, bo jako entuzjasta dobrej sprzedaży i nowoczesnych form zatrudnienia i zarządzania, mogę wykorzystać swoje umiejętności i kompetencje do pomocy innym”.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w trakcie studiów, m.in. w firmie Kolnet, zajmującej się świadczeniem usług internetowych, w której dwa lata temu została prezesem zarządu oraz specyficznemu spojrzeniu filologa, Monice Kosińskiej udało się znaleźć sposób na realizację pasji poprzez prowadzenie szkoleń dla branży, która, według niej, obecnie potrzebuje najwięcej wsparcia i wiary we własne siły. Jak sama mówi: „Ja daję im tę wiarę, zaszczepiam w nich dobre wzorce, które kiełkują w postaci dobrej sprzedaży i pozwalają utrzymać stabilną pozycję na rynku. Moja pasja, choć nietypowa, daje mi wielką satysfakcję i radość z sukcesów każdej z firm, której pomagam”.

Monika Kosińska działa również w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e-Południe.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.