Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór do programu Narodowego Centrum Kultury „Staże w instytucjach kultury"

Do 13 czerwca 2016 roku  trwa nabór do kolejnej edycji programu Narodowego Centrum Kultury „Staże w instytucjach kultury".

Staże są skierowane do studentów kierunków artystycznych i humanistycznych związanych z kulturą.

Podstawowe kryteria naboru stażystów:

  • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą (np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia itd.),
  • średnia ocen ze studiów co najmniej 4,0 (w przypadku wolnych miejsc stażowych, będą przyjmowane osoby z niższą średnią),
  • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów,
  • wiek do 30 roku życia,
  • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi,
  • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.
     

Staże w instytucjach kultury pozwalają studentom zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania kulturą. Nabór stażystów jest prowadzony od 27 maja do 13 czerwca 2016 roku, preferowane terminy rozmów kwalifikacyjnych to 23-24 czerwca 2016 roku. Staże odbywać się będą między 23 czerwca a 14 października 2016 roku.

Regulamin, formularze zgłoszenia oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie.

Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, pod numerem telefonu: (022) 210 01 17 lub adresem e-mail: irecka@nck.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.