facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

NATALIA ŻÓRAWSKA

Natalia Żórawska

NATALIA ŻÓRAWSKA

absolwentka kierunku FILOLOGIA POLSKA

specjalność NAUCZYCIELSKA oraz NAUCZANIE POLONISTYCZNE WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW

na Wydziale Filologicznym UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Natalia Żórawska jest autorką kilkunastu publikacji naukowych, uczestniczką projektów naukowych: „Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych” – projekt współtworzony przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Rzeszowski oraz „Literatura i...” - projekt realizowanego przez Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ im. Ireneusza Opackiego. Brała czynny udział w IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów wygłaszając referat dotyczący holocaustowych doświadczeń pisarek drugiego pokolenia. Jest również współorganizatorką IV edycji festiwalu filmowego dla obcokrajowców Made in Poland. Stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz stypendium Retora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.