Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zygmunt Kamiński "Absolwentem z Pasją Marca 2014"

W ramach Plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano absolwenta marca, którym został dr inż. Zygmunt Kamiński, absolwent matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, prezes zarządu firmy KAMSOFT S.A.

Dr inż. Zygmunt Kamiński od wczesnych lat młodości fascynował się elektroniką. Swoją edukację rozpoczął jednak od studiów technicznych – metalurgii na Politechnice Śląskiej. Po zakończeniu tego kierunku rozpoczął studia na kolejnym, tym razem na Wydziale Automatyki i Informatyki. Już wtedy był także pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej. Następnie podjął się studia doktoranckie, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych oraz studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Poza tym w 2002 roku ukończył Studium Podyplomowe Farmacji w Bydgoszczy.

W 1985 roku wraz z żoną założył Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT, którego dzisiaj jest prezesem zarządu. KAMSOFT to prężnie rozwijająca się firma, która dostarcza specjalizowane oprogramowanie, dedykowane zwłaszcza sektorowi medycyny i farmacji. Firma oferuje także usługi projektowania i monitorowania procesów biznesowych w ochronie zdrowia w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne. Nadrzędnym celem firmy KAMSOFT jest wdrażanie i rozwój założeń Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, stanowiącego odpowiedź na aktualne potrzeby społeczeństwa informacyjnego i wpisującego się w jego styl życia. KAMSOFT współpracuje w tym celu z prawie 32 000 podmiotów rynku ochrony zdrowia (aptekami, gabinetami lekarskimi, przychodniami, szpitalami oraz samorządami) w całej Polsce. KAMSOFT jest silnie związany ze społecznością lokalną. Szczególną troską otacza dzieci, zwłaszcza te, dla których dom nie jest bezpieczną przystanią. Wspiera również zespół kolarstwa rajdowego – „OSOZ Team", który dynamicznie pnie się do góry w rankingach.

Dr inż. Zygmunt Kamiński. W swojej codziennej pracy zajmuje się projektowaniem złożonych systemów informatycznych, modelowaniem i optymalizacją procesów technologicznych, projektowaniem systemów zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzaniem projektami informatycznymi, projektowaniem baz danych, projektowaniem i testowaniem sieci komputerowych, tworzeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO9001:2008, prowadzeniem szkoleń i wykładów. Poza tym ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji w tym skryptów akademickich, a także stałą współpracę z czasopismem OSOZ.

Dla dr inż. Zygmunta Kamińskiego bardzo ważna jest współpraca z uczelniami wyższymi. Na Uniwersytecie Śląskim niedawno została podpisana umowa, na mocy której uruchomiono w pomieszczeniach Instytutu Fizyki oddział KAMSOFT S.A., umożliwiający studentom realizację specjalnych zadań, czy projektów, które są implementowane do większych systemów. Poza tym KAMSOFT S.A. jest członkiem Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z RSM pod hasłem Granat na Raka. Uświadamiamy, powołanej 24 marca 2014 roku przez Uniwersytet Śląski, posła na Sejm RP dr Jerzego Ziętka, KAMSOFT S.A., Centrum Medyczne Femina, PZU, Kuratorium Oświaty w Katowicach, NZOZ Przychodnię „KAMED” w celu propagowania w środowisku akademickim profilaktyki raka szyjki macicy (RSM) .

Dr inż. Zygmunt Kamiński zajmuje się tworzeniem nowych i unikatowych rozwiązań, mających na celu przede wszystkim poprawę naszej jakości życia poprzez wykorzystanie rozwiązań cybernetycznych, matematyczne modelowanie procesów zdrowotnych, poszukiwanie metod wyprzedzającego zabezpieczania zdrowia (predykcja zdrowia), w myśl zasady – „żyć najdłużej, najlepiej i najtaniej”. Swoim zaangażowaniem i licznymi aktywnościami udowadnia, że troszczyć się o zdrowie drugiego człowieka można na wielu płaszczyznach.

Szczegółowe informacje o plebiscycie: http://absolwent.us.edu.pl/ii-edycja-plebiscytu-absolwent-z-pasja.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.