Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Olga Małysa

Absolwentka Historii na Wydziale Nauk społecznych, specjalność Archiwalia i Zarządzanie Dokumentacją , z oceną bardzo dobrą. Uczestniczka licznych konferencji naukowych w tym min.: „Między Czechami, Niemcami, a Polską. Kształtowanie się tożsamości Śląska na przestrzeni dziejów. (referat: „Śląsk w polityce Zbigniewa Oleśnickego”) oraz „Gdańskie spotkania z Historią” (referat: „Wpływ duchownych na panowanie Władysława III Jagiellończyka”). Stypendystka rektora w latach 2016/2017 oraz 2017/2018.  

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.