Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarte Wykłady Mistrzowskie

1 marca 2018 r. rozpoczną się kolejne spotkania z cyklu Otwartych Wykładów Mistrzowskich. Zajęcia będą się odbywać w każdy czwartek miesiąca, od godziny 10:00 w auli im. Kazimierza Lepszego mieszczącej się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12). Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także wszystkich zainteresowanych tematyką wykładów.

Najbliższe spotkania poświęcone będą:

  •  prawnym aspektom w codziennym życiu, w tym intuicyjnym i nieintuicyjnym regulacjom prawnym – problem omówi dr hab. Magdalena Habdas,
  •  biologicznej różnorodności Śląska i próbie odpowiedzi na pytanie: dlaczego powinniśmy posiadać wiedzę i umieć podejmować świadomie działania na rzecz wspierania elementów różnorodności, od których zależy nasze życie i które bezpośrednio lub pośrednio przynoszą nam korzyści – temat przybliży dr hab. Edyta Sierka,
  •  „Melancholii anatomii – cztery pozbawione metody wykłady na temat nowoczesności” wygłosi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek,
  •  zagadnieniom związanym z informatyką, pokazującym świat, w którym rządzą zera i jedynki – wykład wygłosi dr inż. Roman Simiński.

Zagadnienia zostaną przedstawione w sposób przystępny dla każdego. Wykłady pozwolą spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z różnych perspektyw, pobudzą do myślenia, podjęcia własnych prób zrozumienia świata, a także dowiedzieć się, czym zajmują się naukowcy Uniwersytetu Śląskiego. Udział w wykładach jest bezpłatny. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych: https://srw.us.edu.pl/site/index/1

Szczegółowe informacje: www.mistrzowskie.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.