facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

PATRYCJA MICHAŁOWICZ

Patrycja Michałowicz

PATRYCJA MICHAŁOWICZ

absolwentka kierunków GEOLOGIA, GEOGRAFIA

w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Jest absolwentką kierunków geologia, ze specjalnością geologia ogólna i poszukiwawcza oraz geografia ze specjalnością rekonstrukcja środowiska geograficznego. Trzykrotna laureatka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów, dwukrotna laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, dwukrotna laureatka Stypendium Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza oraz laureatka wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w działalności naukowej. Brała udział w trzech projektach naukowych zespołowych jako asystent terenowy i laboratoryjny. Jest autorką i współautorką plakatów promujących liczne konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie, w których brała również czynny udział wygłaszając referaty. Jest współautorką pięciu publikacji naukowych, w tym dwóch angielskojęzycznych. Absolwentka należy do Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie” w Gliwicach, w którym kilkukrotnie pełniła funkcję kierownicze.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.