facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

PAWEŁ BLAJDA

Paweł Blajda

PAWEŁ BLAJDA

absolwent kierunku GEOLOGIA

specjalność GEOCHEMIA I MINERALOGIA

na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Jest laureatem Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów na przestrzeni studiów magisterskich. Otrzymał również zagraniczne stypendium odbywane w Koszycach (Słowacja) w ramach programu CEEPUS. Podczas studiów pełnił funkcję przewodniczącego w Studenckim Kole Mineralogów „Heliodor". Brał czynny udział w I konferencji kół naukowych WNoZ – Barbórka 2015 oraz 21th INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL "Classical Karst" (2013, Postojna). Jest współautorem dwóch publikacji naukowych.

Jest współorganizatorem giełd minerałów i biżuterii na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu oraz Dni Otwartych Wydziału. Podjął również współpracę z Zabytkową Kopalnią Uranu w Kletnie na potrzeby działalności naukowej, której podsumowaniem jest jego praca magisterska p.t.: Charakterystyka mineralizacji selenkowej złoża polimetalicznegow Kletnie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.