facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

PAWEŁ GORCZYCA

Paweł Gorczyca

PAWEŁ GORCZYCA

absolwent kierunku PRAWO

na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Uzyskał na dyplomie ukończenia studiów ocenę celującą oraz średnią ocen ze studiów 4,77. Jest czterokrotnym laureatem Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów, które otrzymywał w latach 2012/2013, 2013/2014/, 2014/2015, 2015/2016.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.