Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Plebiscyt "Absolwent z Pasją" - Magdalena Knapik absolwentem marca

W ramach Plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano absolwenta marca, którym została Magdalena Knapik, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Celem plebiscytu jest promowanie absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, których wyróżniają niezwykłe pasje. Tytuł jest wyróżnieniem absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Do 15 kwietnia 2013 r. przyjmowane będą zgłoszenia do tytułu absolwenta kwietnia. Po wyłonieniu ostatniego absolwenta miesiąca, jesienią 2013 r. uruchomione zostanie głosowanie online, w którym swój głos będą mogli oddać wszyscy członkowie społeczności akademickiej UŚ. Na podstawie oddanych głosów komisja plebiscytowa wyróżni jednego z absolwentów tytułem „Absolwenta z Pasją”.

Magdalena Knapik ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym UŚ. Obecnie na równi z pracą zawodową angażuje się w studia doktoranckie. W ramach studiów III stopnia prowadziła zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu m.in. teorii komunikacji, nauk pomocniczych, analizy i interpretacji, poetyki historycznej, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Dodatkowo cały czas prowadzi zajęcia lektoratowe z zakresu języka polskiego jako obcego na różnych poziomach.
Zaraz po studiach i ukończeniu Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego związała się ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki temu mogła uczestniczyć w wielu konferencjach naukowych, także międzynarodowych, mogła także być ich współorganizatorem (np. cykl międzynarodowych konferencji „Literatura polska w świecie”).
Współorganizowała rozmaite wydarzenia kulturalne dla studentów cudzoziemców, ale także dla polskich studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Organizowała i prowadziła cykl spotkań z „Uniwersytetem Śląskim przez świat”. Była współorganizatorem intensywnych kursów adaptacyjnych dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus. Za swoje działania otrzymała złotą odznakę oraz nagrodę zespołową Rektora.
Praca w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ to dla Magdaleny Knapik nie tylko prowadzenie biura, lecz także wszechstronna pomoc studentom cudzoziemcom. Organizowała letnie i zimowe szkoły języka polskiego w Mołdawii, Rosji, Kanadzie oraz na Ukrainie (w Charkowie, Doniecku, Dniepropietrowsku, Mariupolu). Prowadziła też warsztaty językowe w Altenbergu, warsztaty polonistyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego w Bułgarii, Kazachstanie oraz Estonii, a także zajęcia z zakresu technik multimedialnych w nauczaniu obcokrajowców dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Niemiec (wielokrotnie w Berlinie, dwukrotnie w Lipsku, raz w Kolonii), Ukrainy oraz Włoch. Kilkakrotnie była lektorką podczas kursów języka polskiego organizowanych w ramach programu Erasmus oraz podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Promowała Uniwersytet Śląski oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej podczas Międzynarodowych Targów Edukacyjnych w Niemczech, Ukrainie, Kazachstanie, Gruzji. Była gościnnym wykładowcą w ramach programu Erasmus, m.in. w Czechach, Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Bułgarii, Łotwie, Estonii, Niemczech i wielu innych.
Tak Magdalena Knapik mówi o swojej pasji: „Moją pasją są inne kultury i języki, poznawanie ich, ale też jednocześnie promowanie polskiej kultury i polskich tradycji. Wiele podróżowałam i miałam okazję poznać wielu ciekawych ludzi, móc choć chwilę obserwować ich życie i różnorodność kultur. Bardzo interesuję się różnymi językami i staram się poszukiwać miejsc wspólnych z polskim językiem. Szczególnie dla mnie intrygujące są wszelkie święta i obrzędy oraz możliwość ich porównywania z polskim rokiem obrzędowym.
Wszystko, co miałam okazję robić po studiach, robiłam i robię z pasją i wśród ludzi z pasją. To od nich nauczałam się żyć tak, aby nie mieć do siebie żalu, że mogłam coś zrobić, a nie spróbowałam. Dlatego też kilkanaście razy w roku obchodzę różne święta, na przykład kilkakrotnie świętuję Nowy Rok: po chińsku, kazachsku, mongolsku itp. Bo oprócz pracy dydaktycznej, staram się angażować w wiele działań promujących Polskę, Uniwersytet Śląski, polską kulturę, Polskę widzianą oczami cudzoziemców, ale też inne kultury. Na zawsze zostaną mi w pamięci międzynarodowe spotkania świąteczne, lekcje pokazowe języków egzotycznych, Śląska Noc Naukowców, prowadzenie briefingów prasowych z okazji świąt, akcja „Z Uniwersytetem Śląskim przez świat”, działania w ramach programu Comenius Regio, współorganizowanie międzynarodowych konferencji naukowych, możliwość prowadzenia warsztatów polonistycznych w dalekim Kazachstanie czy mroźnej Syberii i wszelaka pomoc studentom cudzoziemcom…
Bardzo więc dziękuję za taką możliwość takiego życia i kariery pani dr hab. prof. UŚ Jolancie Tambor, dr. hab. prof. UŚ Romualdowi Cudakowi, dr Aleksandrze Achtelik, Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ i Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich”.
 

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.