Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Plebiscyt „Absolwent z Pasją” – Zofia Kluszczyńska absolwentką września

W ramach Plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano absolwenta września, którym została Zofia Kluszczyńska, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, absolwentka pierwszego rocznika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Wspomnienia ze studiów

Pani Zofia bardzo miło wspomina okres studiów, bo jak sama mówi „w tamtych czasach studia były radosne i koleżeńskie”. Dzięki wzajemnej pomocy i atmosferze studiowało się z przyjemnością. Miejscem spotkań ówczesnych studentów prawa była „Kryształowa”, gdzie czuto się jak na drugiej uczelni, prowadząc długie dysputy. Pani Kluszczyńska z uśmiechem wspomina także wyjazdy na narty do Beskidu Śląskiego, organizowane przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Koleżeńskość i darzenie się sympatią, można powiedzieć, że przetrwało do dziś. Pani Kluszczyńska 10 lat po zakończeniu studiów zorganizowała bowiem spotkanie ze swoimi koleżankami i kolegami ze studiów, którzy obecnie, podobnie jak i ona, są członkami Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, wspierając się i pomagając sobie nierzadko na co dzień.

 

Opis kariery zawodowej

Pani Zofia Kluszczyńska od 12 roku życia wiedziała, że zostanie sędzią i gdy dorosła sukcesywnie zaczęła realizować ten cen. Studia rozpoczęła w czasach Polski Ludowej, kiedy to większe szansę na przyjęcie na studia miały osoby z pochodzeniem robotniczym, którego Pani Zofia nie posiadała. Niemniej udało jej się zdać egzamin wstępny na ocenę bardzo dobrą i rozpocząć w 1968 roku studia prawnicze w gronie pierwszych studentów Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu studiów nominację uzyskała w Opolu i Kędzierzynie Koźlu, codziennie dojeżdżając do tych miast z Sosnowca. Wyspecjalizowała się wówczas w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W 1980 roku rozpoczęła pracę na stanowisku sędziego w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach, a w 1985 roku w Sądzie Wojewódzkim na stanowisku Sędziego Wojewódzkiego.

W 2009 roku Pani Kluszczyńska otrzymała nominację na sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Poza działalnością zawodową zajmowała się także edukacyjną. W latach 1988-2009 wykształciła rzeszę aplikantów sądowych, adwokackich i radcowskich.

Jest także współautorką książki pt. „System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe” pod redakcją Grażyny Szpor, która stała podstawowym podręcznikiem do kształcenia z niniejszych zagadnień. Publikacja doczekała się już siódmego wydania.

 

Pasja

Pani Kluszczyńska posiada wiele pasji. Uwielbia muzykę poważną i podróże. Niemniej chyba najważniejszą jej pasją jest rodzina, czego dowodem jest założone w 2002 roku Stowarzyszenie Rodu Kluszczyńskich. To, jak na razie, jedyne takie stowarzyszenie zarejestrowane w Katowicach. Zrodziło się przez przypadek, kiedy to Pani Zofia spotkała nieznanego jej dotychczas krewnego, który bardzo przypomniał jej ojca. Początkowo w małym gronie zaczęli odnajdywać porozrzucanych po całym świecie krewnych, by na dzień dzisiejszy mieć w stowarzyszeniu 60 osób, zaangażowanych w poszukiwania oraz organizację spotkań i wspólnych wyjazdów.

Najważniejsze coroczne spotkania oraz opłatkowe odbywają się w ruinach zamku w Szydłowie (woj. Świętokrzyskie), kolebce rodu, gdzie prawie co drugi mieszkaniec ma na nazwisko Kluszczyński. Na owe spotkania przybywa z reguły około 100 osób z wielu miast w Polsce i za granicą.

Poszukiwaniom krewnych towarzyszyło także odtwarzanie drzewa genealogicznego, które na dzień dzisiejszych ma rozbudowane trzy gałęzie do XVIII wieku. Odkryto również, że ród Kluszczyńskich posiada herb jelita – jeden z najstarszych polskich herbów szlacheckich. W „Kronice Polskiej” Jana Długosza znajduje się legenda na jego temat, która głosi, iż herb przyjęto 27 września 1331 roku, kiedy to Władysław Łokietek objeżdżał plac po bitwie pod Płowcami i natrafił na umierającego rycerza Floriana Szaryusza (Floriana Szarego), który to mężnie ze swoim królem rozmawiając, przytrzymywał wypadające mu jelita.

Głównym celem Stowarzyszenia jest krzewienie tradycji rodu, pomoc wzajemna, działania w zakresie edukacji, krajoznawstwa, sportu, prac genealogicznych, promocji Szydłowa jako historycznego latyfundium Kluszczyńskich. Stowarzyszenie Rodu Kluszczyńskich stale się rozrasta, sprawiając, że rodzina Pani Zofii jest coraz większa.

 

Informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.