Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska"

Fundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grupę docelową stanowią osoby:

 • w wieku 18-35 lat,
 • niepracujące, nieszkolące się, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
 • mieszkające na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego.
   

Projekt oferuje:

 • szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka obcego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
 • 2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych (mechatronik, mechanik narzędziowy, mechanik maszyn i urządzeń w przemyśle, operator maszyn i urządzeń w przemyśle, mechanik procesowy techniki tworzyw sztucznych i kauczuku, odlewnik, specjalista w zakresie obróbki skrawaniem, lakiernik, ślusarz, mechanik, elektronik, elektryk)
 • pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, wydarzenia kulturalne, ubezpieczenie;
 • wsparcie po powrocie do kraju (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy)
 • opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
 • zaświadczenia z udziału w projekcie.
   

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostraczenie go z załącznikami do organizatora w terminie 06 do 29 kwietnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się  na stronie internetowej organizatora projektu: www.fundacjaimago.pl oraz pod adresem: www.facebook.com/jadenastaz

Jadę na staż - plakat z młodą dziewczyną i chłopakiem w czerwonych kaskach

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.