Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekty dotyczące przestrzeni uniwersyteckiej w budżecie obywatelskim Katowic

Po raz kolejny mieszkańcy Katowic za sprawą budżetu obywatelskiego zdecydują o wydatkach publicznych w mieście. Zgłoszone przez nich propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację formalną oraz merytoryczną, zostaną poddane pod głosowanie. Od 11 do 24 września 2017 roku, oddając głos, mieszkańcy wskazywać będą projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w perspektywie nowego roku budżetowego.

Lista wniosków ogólnomiejskich oraz lokalnych została opublikowana na stronie bo.katowice.eu. Wśród projektów zweryfikowanych pozytywnie znalazły się propozycje dotyczące przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego, planowanej dzielnicy akademickiej oraz bezpośrednio przyległych do nich terenów. Wśród zgłoszonych zadań można wymienić projekt „Zielona Warszawska” (M/25/2017) – propozycję poprawy funkcjonowania i wizerunku ulicy Warszawskiej poprzez wprowadzenie zieleni oraz systemu mebli miejskich (parklety, donice, ławki), a także projekt „Stacja rowerowa na ulicy Bankowej” (M/22/2017).

Stworzenie zielonego pasa od skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Dudy-Gracza do ul. Reja ma polepszyć estetykę oraz komfort przebywania i mieszkania w tej części miasta. „Zielona Warszawska” to projekt Inicjatywy Warszawskiej (IW) złożony przez członkinię grupy nieformalnej i pracownika Uniwersytetu Śląskiego – mgr Martynę Fołtę. Uzasadniając projekt, pomysłodawcy kierowali się chęcią przywrócenia życia tej części Katowic, wydobycia jej potencjału i zwrócenia uwagi na urok przedwojennych kamienic znajdujących się przy jednej z najstarszych i najpiękniejszych ulic Katowic. Jak argumentują inicjatorzy, stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w tym miejscu nie wymaga ogromnych inwestycji, wystarczy wprowadzić zieleń, zamontować ławki, a charakter tego miejsca zmieni się diametralnie. Szczegółowe informacje na temat projektu „Zielona Warszawska” dostępne są na stronach: http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Zielona-Warszawska-2017.aspx oraz www.facebook.com/warszasKato.

W tworzenie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia w mieście zaangażował się także rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego mgr Jacek Szymik-Kozaczko. Zaproponowany przez niego projekt zakłada stworzenie stacji rowerowej systemu rowerów miejskich City By Bike, która miałaby zostać umieszczona w roku 2018 na deptaku Bankowa w sąsiedztwie Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Ta inicjatywa umożliwi mieszkańcom (na czele ze studentami) sprawniejsze przemieszczanie się rowerem pomiędzy różnymi punktami Katowic, pozwalając np. bezproblemowo docierać do CINIBy czy innych obiektów akademickich. Informacje dotyczące tej propozycji dostępne są na stronie: http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Stacja-rowerowa-na-ulicy-Bankowej.aspx.

Podczas dzielnicowych prezentacji zaakceptowanych projektów pomysłodawcy będą przedstawiać ich założenia oraz wskazywać korzyści wynikające z realizacji zadań. Najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane podczas głosowania propozycje skierowane zostaną do realizacji. Głosowanie mieszkańców Katowic rozpocznie się 11 września. Wyniki głosowania zostaną podane do 29 września.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich projektów, harmonogramu oraz zasad głosowania dostępne są na stronie: http://bo.katowice.eu/OBudzecie/Strony.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.