Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

RAFAŁ WARCHULSKI

Absolwent geologii (specjalność: geochemia i mineralogia) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Pasję do geologii rozwija na studiach doktoranckich na UŚ. Do jego największych osiągnięć naukowych należą następujące projekty: „Skład chemiczny, fazowy i perspektywy wykorzystania odpadów hutniczych Zn–Pb rejonu bytomsko-tarnogórskiego” – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska – DoktoRIS, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz „Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperaturach z zakresu 800–1500 st. C” – grant Narodowego Centrum Nauki „Preludium”.

Ma na swoim koncie 23 publikacje, w tym sześć artykułów w czasopismach międzynarodowych, dwanaście artykułów w publikacjach pokonferencyjnych, cztery ekspertyzy oraz jeden rozdział w monografii. Uczestniczył w trzech konferencjach międzynarodowych oraz sześciu krajowych o charakterze międzynarodowym, w trakcie których wygłosił sześć referatów oraz zaprezentował trzy postery.

Od 2013 roku członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, a od 2016 roku wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lizymetrycznego. Laureat kilku nagród naukowych, w tym nagrody naukowej za rok 2015 „Incipere auso” za publikację w renomowanym czasopiśmie naukowym w zakresie nauk o Ziemi (nagrodę przyznaje Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący – Centrum Studiów Polarnych).

Drugą pasję Rafała Warchulskiego stanowi fotografia, o której mówi: „Zatrzymanie czasu, uczuć, wspomnień, do których można w dowolnej chwili powrócić, aby odkryć je na nowo, ma w sobie coś magicznego”. Za swoje największe osiągnięcie w tej dziedzinie Rafał Warchulski uważa sesję zdjęciową w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie, dzięki której wielu spośród podopiecznych znalazło nowy dom. Efektem zamiłowania do fotografii jest prowadzona przez Rafała Warchulskiego firma Architekt Wspomnień. Absolwent dodatkowo podjął pracę na UŚ jako broker technologii, co pozwala mu na rozwijanie zainteresowania nauką i biznesem.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.