Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Recital jazzowy Tomsona Highwaya SONGS IN THE KEY OF CREE

27 kwietnia 2017 r. o godz. 19.30 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbędzie się recital jazzowy z satyrycznym komentarzem o rdzennej ludności Kanady „SONGS IN THE KEY OF CREE” Tomsona Highwaya – jednego z najważniejszych pisarzy kanadyjskich wywodzących się z ludności rdzennej Kanady (Naród Cree), który zdecydował o kształcie rozwoju teatru autochtonicznego zarówno w kraju, jak i na całym świecie. W roku 1994 został uhonorowany Orderem Kanady (Order of Canada) – najwyższym cywilnym odznaczeniem tego kraju. Czasopismo Maclean's wymieniło go, jako jednego ze stu najważniejszych ludzi w historii Kanady.

Thomson Highway

Recital towarzyszy konferencji naukowej „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce” („Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance – Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives”), która odbędzie się od 26 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5).

Konferencja to pierwsze z serii spotkań poświęconych badaniom złożoności indygennych kultur Ameryki Północnej i kultur mniejszych Europy Wschodniej i Centralnej – wspólnego projektu Centrum Studiów Kanadyjskich, Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, Zespołu Badawczego „Theatrum” Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Anglistyki i Biura Spraw Indygennych University of the Fraser Valley w Kanadzie. Komparatystyczny charakter projektu otwiera nowe ścieżki badań nad lokalnymi/indygennymi/mniejszymi kulturami Europy Wschodniej/Centralnej w kontekście kultur indygennych Ameryki Północnej.

Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasady Kanady oraz Uniwersytet Śląski.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka.

Informacje o recitalu znajdują się na stronie: www.teatr-rozrywki.pl.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.fraserus.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.