Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rekrutacja do Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej to nowa inicjatywa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do studentów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Chinami, a także do osób zainteresowany kulturą tego kraju. Projekt realizowany jest we współpracy z dwoma renomowanymi chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University in Shenyang. Kurs odbywać się będzie raz w miesiącu w soboty i niedziele od października 2016 roku do lipca 2017 roku.

Program Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej obejmować będzie zagadnienia dotyczące kontaktów biznesowych oraz prawa chińskiego w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach (m.in. procedur administracyjnych, chińskiego prawa pracy, elementów prawa karnego, zasad zawierania i wykonywania umów w Chinach, itp.). Uczestnicy będą mieli również okazję do zapoznania się z językiem, tradycją i zwyczajami Chin. Każda sesja prowadzona będzie przez profesorów z partnerskich chińskich uniwersytetów, specjalizujących się w danej dziedzinie prawa i kultury.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.