Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rekrutacja na studia podyplomowe Szkoły Zarządzania UŚ

W środę 1 czerwca 2016 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Nabór prowadzony jest na kierunki dotyczące: zarządzania zasobami ludzkimi, BHP oraz doradztwa zawodowego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to studia, których celem jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi.

Celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Tematami zajęć będą zagadnienia dotyczące wymagań gabarytowo-przestrzennych, jakie powinny spełniać obiekty i pomieszczenia pracy, oświetlenie, wentylacja, organizacja stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Powodem uruchomienia studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe jest nieustanna restrukturyzacja regionu, a przede wszystkim przemysłu ciężkiego. Trwające w tym obszarze zmiany stwarzają konieczność powiększenia liczby doradców zawodowych z odpowiednim przygotowaniem, adekwatnie do potrzeb regionu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego:www.sz.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.