Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Robert Garstka „Absolwentem z Pasją Lutego 2015 roku”

W ramach trzeciej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano Absolwenta Lutego 2015, którym został Robert Garstka, absolwent kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Robert Garstka pasjonuje się fotografią, etnologią, kulturoznawstwem i dokumentacją dziedzictwa. W roku 2014 Robert Garstka brał udział w projekcie badawczym „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego”, który zyskał przychylność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z 48 dofinansowanych projektów na 443 złożone w całej Polsce wnioski. Był to projekt dokumentacyjno-badawczy mający na celu ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego, z uwzględnieniem powiatu będzińskiego. To pierwsze tego typu badania przeprowadzone na tym terenie od 60. lat. Teren ten – bogaty kulturowo, w którym ścierają się elementy z obszarów Małopolski i Górnego Śląska – jest w niewielkim stopniu spenetrowany badawczo. Robert Garstka wykonał fotograficzną dokumentację zwyczajów dorocznych i rodzinnych, które występują m.in. na terenie gmin powiatu będzińskiego. Wiele z nich ma charakter lokalny, są mało znane i do tej pory nie zostały zebrane, ani opracowane i przybliżone np. w publikacjach książkowych, prasie czy na wystawie fotograficznej. Dlatego też fotograficzna dokumentacja ma niemałe znaczenie w promocji i popularyzacji lokalnej tradycji. Pokłosiem tej pracy jest m.in. wystawa fotograficzna, która gościć będzie w różnych miejscach promując w ten sposób powiat będziński oraz jego kulturowe, niematerialne dziedzictwo i przyczyniając się do utrwalania lokalnych wartości.

Od kilku lat Robert Garstka fotograficznie dokumentuje ciekawe, często mało znane obiekty zabytkowe, jak i te nieuznane za zabytki, które jednak zasługują na uwagę, należną opiekę i promocję. W kręgu jego zainteresowań znajduje się m.in. architektura sakralna, architektura drewniana, obiekty poprzemysłowe, kapliczki i krzyże przydrożne oraz zabytkowe pomniki nagrobne. Ponadto dokumentuje przejawy kultury niematerialnej występujące m.in. w naszym powiecie, ukazując tradycje, zwyczaje i obrzędy doroczne i rodzinne. Jest autorem książki pt. „Będziński pejzaż frasobliwy” oraz albumów „Dom wieczności”, „Przydrożni świadkowie wiary” i „Świat obok nas”.

Robert Garska jest laureatem kilku konkursów fotograficznych, m.in. zdobył III miejsce w międzynarodowym konkursie „Barwy soli Europy" oraz I miejsce w kategorii Życie codzienne w konkursie BZ WBK Press Foto.

Na co dzień pracuje w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach, gdzie zajmuje się przede wszystkim dokumentacją fotograficzną dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Pokłosiem tej pracy jest m.in wystawa zdjęć pt. „Świat obok nas”, album fotograficzny pt. „Świat obok nas. Obrzędowość doroczna w województwie śląskim” oraz płyta DVD podsumowująca ubiegłoroczny projekt badawczy „Tropem Kolberga”.

Tak Robert Garstka mówi o swojej pasji: Lubię swoją pracę i działalność społeczną, która przynosi mi satysfakcję oraz pozwala poznać ciekawe miejsca i ludzi. Moimi doświadczeniami dzielę się z innymi, starając się przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie. Staram się dokumentować odchodzący świat, zwyczaje, obrzędy, ginące zawody, aby zachować je dla następnych pokoleń.

 

Szczegółowe informacje o plebiscycie

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.