Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sandra Herber

absolwentka kierunku Geofizyka. Uzyskała oceną celującą. Uczestniczka Międzynarodowej Konferencji OVA’18, Ostrava oraz konferencji “Nauka Okiem Młodego Naukowca” w Łodzi. Autorka publikacji “The study of elastic properties and chemical composition of selected rocks” w czasopiśmie: „Contemporary Trends in Geoscience”. Stypendystka rektora w roku 2017/2018. Uzyskanie certyfikatu językowego w obszarze nauk o Ziemi na poziomie C1 (program GeoHazardSilesia). Brała udział w szkoleniu „Analiza i wizualizacja graficzna w Naukach o Ziemi”,  zaangażowana w prowadzenie własnych badań geofizycznych w ramach przyznanego Grantu Rektora dla najlepszego studenta. W wolnych chwilach interesuje się książkami, podróżami oraz nauką języków słowiańskich.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.