Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SciVal - szkolenie dla pracowników, doktorantów i studentów

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zaprasza pracowników, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie dotyczące SciVal – narzędzia firmy Elsevier do analiz bibliometrycznych.

Program szkolenia:

  • Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
  • Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
  • Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
  • Znajdowanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
  • Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
  • Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów. 7. Podsumowanie szkolenia.

     

Dyskusja oraz omówienie kwestii dotyczących zastosowania SciVal wobec wyzwań, jakie stawia polskim uczelniom nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz jej przepisy wprowadzające

Termin: 17 października 2018 r., godz. 10.00-12.30

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Sala Seminaryjna (II p.)

Prowadzący: Dawid Surmik, przedstawiciel firmy Elsevier

Kontakt: Aneta Drabek ( aneta.drabek@us.edu.pl)

Prosimy o zapisy na szkolenie poprzez Formularz rejestracyjny (limit miejsc: 30).

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.