Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Silesia HR Trends 2016

24 listopada 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się druga edycja konferencji Silesia HR Trends. Na całodzienny program wydarzenia złożą się Targi Pracy i Kariery oraz debaty i dyskusje z udziałem ekspertów, kontynuacja projektu EEC – Liderzy Przyszłości, a także gala z wręczeniem wyróżnień dla TOP Pracodawców Śląska.

Silesia HR Trends 2016 tworzą uzupełniające się części: konferencja, podczas której omawiane będą kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz targi pracy, które zgromadzą młode osoby zainteresowane rozwojem swojej kariery zawodowej. Wydarzeniami towarzyszącymi będą: spotkanie młodych liderów w ramach projektu EEC – Liderzy Przyszłości oraz wręczenie nagród dla TOP Pracodawców województwa śląskiego.

Wielopłaszczyznowe targi pracy i rozwoju osobistego podczas Silesia HR Trends umożliwią poznanie ofert największych pracodawców w regionie i będą okazją do spotkań z ekspertami oraz udziału w prezentacjach firm i warsztatach. Już podczas wydarzenia będzie można aplikować na różne stanowiska i zdobywać wymarzone miejsca pracy.

Silesia HR Trends 2016

W ramach konferencji, 24 listopada 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przedstawiciele biznesu, samorządów, uczelni, agencji rekrutacyjnych i doradztwa personalnego oraz studenci dyskutować będą o bieżących, najbardziej istotnych zagadnieniach rynku pracy z naciskiem na takie obszary jak edukacja, w tym szkolnictwo zawodowe, kooperacja międzysektorowa i międzypokoleniowa, optymalizacja procesów, nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie obszarem HR.

Silesia HR Trends 2016 to także platforma dialogu z młodym pokoleniem – studentami, którzy wkraczają na rynek pracy. Wydarzenie zostanie rozszerzone o działania towarzyszące, takie jak projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow). Celem przedsięwzięcia, które zostało zainicjowane i towarzyszy kolejnym edycjom Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życie publiczne. Projekt, to także próba rozbudzenia międzypokoleniowego dialogu i tworzenia nowego kapitału społecznego.

Konferencję Silesia HR Trends 2016 zakończy gala wręczenia nagród dla 10 TOP Pracodawców Śląska.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, portali takich jak m. in.: wnp.pl, PulsHR.pl oraz Portalsamorzadowy.pl i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Uniwersytet Śląski jest Partnerem Wspierającym Silesia HR Trends 2016.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.