Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SŁAWOMIR KACZOR

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł magistra historii (specjalność archiwalna) uzyskał za pracę „Kultura w służbie napoleońskiej Francji – wybrane aspekty”. Na swoim koncie ma kilka publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych lub wydawnictwach zbiorowych, w których porusza tematykę nie tylko historyczną, lecz także filozoficzną; nad kilkoma kolejnymi publikacjami pracuje. Sławomir Kaczor bierze czynny udział w życiu naukowym: wygłasza referaty podczas konferencji naukowych, a także prowadzi wykłady naukowe. Prace Sławomira Kaczora, makiety obiektów sakralnych i użyteczności publicznej, zaprezentowano podczas czterech autorskich wystaw oraz cyklu wystaw pod wspólnym tytułem „W rytmie światła”.

Do pasji Sławomira Kaczora należą filozofia, poezja (którą sam tworzy), a przede wszystkim architektura. Owocem zainteresowania architekturą są autorskie projekty tworzone z brystolu. Ich autor sam mówi o swoim zajęciu: „Każdy element wystroju wnętrza jest szczegółowo zaprojektowany i wycięty. Każdy detal misternie wyprofilowany i nałożony, stanowiąc z kolejnym integralną i niezwykle przejmującą opowieść. Gmachy zdają się muzycznym odzwierciedleniem marzeń artysty, poszukiwaniem piękna w sobie i jego wydobywaniem z przestrzeni otaczającego nas świata. Poprzez swoją twórczość staram się przenieść odbiorcę w odległe czasy gotyckich katedr i królewskich pałaców”.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.